בקרת תאורת חירום :

  1. בדיקה עצמית
  2. בקרה מרחוק על ידי תקשורת קווית
  3. בקרה מרחוק על ידי תקשורת אלחוטית