SM-1/P

מזגנית – סטראט/סטופ למזגן תלת פאזי.

מזגנית SM_P הינה דגם להגנה וחיסכון הבאנרגיה למזגנים תל פאזיים. היחידה מפעילה את הממסר התלת פאזי הקיים במזגן ובמעבה או המאייד ומתחברת לסליל המגן המזגן (סליל V230)

עם נורית חיווי, ללא השהיה.

כל דגמי הזגנית , יחידות הגנה וחיסכון באנרגיה למזגן, מגיעות עם אופציה לתופסת גלאי תנועה. לפי תוספת מחיר ורק אם נדרש במעמד ההזמנה.
דגם עם גלאי SM-1\PG