ש.מ. יוניברס TZERO AS ES - S.M.Universev
ש.מ. יוניברס TZERO S ES - S.M.Universev